Toimintani lähtökohtana on asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen sekä ehdoton luottamuksellisuus.

Pyrin toimimaan tehokkaasti ja huolehdin siitä, että asiakkaani on tietoinen omista oikeuksistaan. Hoidan jokaisen toimeksiannon perusteellisesti ja pyrin aina asiakkaani kannalta parhaaseen lopputulokseen. Tarjoan laadukasta oikeudellista asiantuntemusta elämäntilanteestasi riippumatta. 

Asianajotoimistoni kuuluu Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Suomen Asianajajaliiton kotisivut osoitteesta www.asianajajaliitto.fi.

Asianajotoimistoni toiminnalle on Suomen asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antaja on Pohjola Vakuutus Oy (y-tunnus 1458359-3), Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola. (www.pohjola.fi / Puhelin 0303 0303)